Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin i Polityka prywatności

Poniższy Regulamin i Polityka Prywatności Serwisu została przygotowana przez osoby działające na rzecz i w imieniu Usługodawcy Serwisu oraz merytorycznie zweryfikowana przez kancelarię prawniczą. Redakcja serwisu działając na rzecz Serwisu i w jego imieniu, szanuje prawa autorskie ustanowione przez europejskie organy ustawodawcze oraz prywatność użytkowników serwisu. Tym samym, wymaga respektowania praw autorskich przysługujących twórcom artykułów i treści zawartych w Serwisie. Prywatność osób fizycznych odwiedzających Serwis podlega ochronie na podstawie prawa polskiego, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przetwarzana w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wyżej wymienionych ustaw. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualny Regulamin i Polityka Prywatności widoczny pod adresem http://zakupywpromocji.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, proszony jest o opuszczenie Serwisu.

Usługodawca

Usługodawcą serwisu jest firma VOX MEDIA, z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul Legionów 15/43, 05-100, wpisana do CEIDG. Usługodawca zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści w Regulaminie i Polityce Prywatności.

Informacje zbierane przez serwer

Przeglądarka internetowa lub inne oprogramowanie Użytkownika, wyświetlając na żądanie Użytkownika witrynę "http://agdwpromocji.pl" pozostawi w dzienniku serwera Serwisu podstawowe i nieosobowe dane. Danymi tymi mogą być m.in.: zapytanie związane z wyświetlaniem strony, adres IP, typ przeglądarki, język, data i dokładny czas przesłania zapytania oraz plik lub pliki cookie, jeżeli obsługa plików cookie została w przeglądarce włączona. Użytkownik ani osoby trzecie nie mają prawa do wglądu w zapisy dziennika serwera. Wgląd w dane ma wyłącznie administrator serwera jak i właściwe służby, które przedstawią nakaz lub skierowanie z prokuratury. W kodzie stron Serwisu zostały także umieszczone skrypty statystyk, pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie.

Mechanizm Cookies

Usługodawca informuje, iż na stronach Serwisu został użyty mechanizm cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu końcowym Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Na mocy odrębnych porozumień, mechanizmy cookies, mogą być także stosowane przez podmioty trzecie. Usługodawca informuje, że mechanizm cookies zapisujący informacje nie identyfikuje danych osobowych Użytkownika, nie mają także wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Usługodawca wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych, emisji reklam i podnoszenia jakości oraz użyteczności Serwisu. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu, z którego korzysta na swoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ciasteczkach, odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Prawa autorskie

Serwis „http://agdwpromocji.pl” zawiera informacje w postaci artykułów tworzonych przez Redaktorów Serwisu, które mogą kierować Użytkownika do serwisów zewnętrznych. Informacje te, zgodnie z obowiązującym prawem są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie polskiego prawa. W sporadycznych przypadkach, Redaktorzy Serwisu tworzą artykuły na podstawie dostarczonych materiałów promocyjnych przez osoby lub osoby działające na rzecz danej instytucji lub Użytkowników. W takich przypadkach, prawa autorskie przynależne są właściwym podmiotom zgodnie z ich źródłem pochodzenia. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, loga firmowe, symbole jak i zdjęcia stanowią własność stosownych podmiotów i do nich należą wszelkie prawa autorskie i majątkowe.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do treści zawartych w serwisie „http://zakupywpromocji.pl” jest bezpłatny i nie jest uwarunkowany logowaniem. Redakcja, osoby działające na rzecz i w imieniu Serwisu nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z Serwisu, a także stosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie treści oraz informacje zamieszczone w Serwisie zostały stworzone z najwyższą starannością i dokładnością, jednakże Serwis nie odpowiada za finalne działania Użytkownika jak i firm trzecich, które są twórcami i właścicielami promocji opisywanych przez Redakcję Serwisu. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, iż pomimo wszelkich starań Redakcja nie odpowiada za zamiany w opisywanych promocjach na łamach Serwisu po ich publikacji, jak również publikowane treści nie są podwójnie weryfikowane. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje jego zasady. Wszelkie działania Użytkowników niezgodne z zasadami Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu oraz netykietą zostaną skutecznie usunięte, zablokowane lub zmodyfikowane przez Redakcję.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Redakcja, osoby działające na rzecz i w imieniu Serwisu jak i mechanizmy Serwisu nie gromadzi ani nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników Serwisu. Osoby niepełnoletnie proszone są o uzyskanie zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z serwisu.

Przesyłanie zgłoszeń i ofert

Zgłaszając informację do Serwisu za pomocą formularza „KONTAKT" Użytkownik nie przenosi praw autorskich do przesyłanej treści na redakcję ani osoby działające na rzecz i w imieniu Serwisu. Przesłane informacje posłużą jedynie opracowaniu artykułu, którego zgłoszenie będzie dotyczyć. Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za zgłoszenie ani za publikację artykułu stworzonego na podstawie zgłoszenia. Redakcja oznajmia, że jedynie wybrane zgłoszenia posłużą do stworzenia artykułu lub informacji w Serwisie. W wybranych przypadkach, w artykule zostanie zamieszczona tekstowo informacja o źródle pochodzenia informacji, przez co rozumie się umieszczenie imienia lub Nicka podanego w formularzu zgłoszenia. Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dostęp do danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Usługodawcy, a powierzenie przetwarzania danych jest uwarunkowane stosowną Umową. Usługodawca będący administratorem tych danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych również innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy, czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe jest zapewniony dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób. Gdy użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane zbierane w ten sposób będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z zapytaniem i prowadzeniem korespondencji przez Usługodawcę lub upoważnione do tego osoby.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Lubisz nas? Prosimy polub nasz fanpage:

 

Promocje w serwisie zostały zamieszczone przez redakcję serwisu Zakupywpromocji.pl na podstawie informacji i/lub materiałów opublikowanych przez podmioty, których promocje dotyczą. Logotypy, marki i nazwy produktów, które występują w portalu są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firm i do nich należą właściwe prawa autorskie. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu oraz zawartej w niej polityki prywatności. Kopiowanie treści z serwisu bez zgody redakcji zastrzeżone.

Jeżeli lubisz promocje, zapraszamy również do serwisów: Promocjewbankach.pl, gdzie znajdziesz wszystkie promocje bankowe oraz BlackFriday-CzarnyPiatek.pl, serwisu ze wszystkimi promocjami na Czarny Piątek.